گزارش تصویری جشن عید غدیر در دفتر امام جمعه بیرجند

گزارش تصویری جشن عید غدیر در دفتر امام جمعه بیرجند