گزارش تصویری افتتاح طرح ها و برنامه های اولین روز هفته دولت در شهرستان درمیان

گزارش تصویری افتتاح طرح ها و برنامه های اولین روز هفته دولت در شهرستان درمیان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق گزارش تصویری افتتاح طرح ها و برنامه های اولین روز هفته دولت در شهرستان درمیان