گزارش تصویری / از حضور خدام رضوی کاروان زیر سایه خورشیددر استان خراسان جنوبی

گزارش تصویری / از حضور خدام رضوی کاروان زیر سایه خورشیددر استان خراسان جنوبی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق خدام رضوی در استان خراسان جنوبی بانام کاروان زیر سایه خورشید حضور پیداکردند و  با مسولین و مردم شهرها وروستاهای استان خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کردند .