کلید سارقان در قفل خودروهای مدل پایین بیرجند

کلید سارقان در قفل خودروهای مدل پایین بیرجند

رشته ۳۷ سرقت سریالی از هم جدا شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق  پرونده سرقت سریالی خودروهای مدل پایین در بیرجند با اعتراف متهمان در پلیس آگاهی استان بسته شد و در اختیار مقام قضایی قرار گرفت تا مراحل صدور حکم را طی کند. فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: برابر گزارش های دریافتی نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری وقوع سرقت خودروهای مدل پایین مانند پراید، پی کی و پیکان در بیرجند رو به افزایش است و با طرح شکایت شاکیان خودروها در محلی دور از محل سرقت کشف شد. سردار«مجید شجاع» با بیان این که پس از کشف برخی خودروها باز هم سرقت سریالی نقطه به نقطه خودروها همچنان ادامه داشت افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان با استفاده از شیوه های نوین و با سرنخ های به دست آمده رد ۴ جوان را در پرونده سرقت خودروها پیدا کردند وکنترل ۴ مظنون را در دستور کار قرار دادند. وی با اشاره به این که کارآگاهان با اقدامات پلیسی متوجه شدند افراد مظنون تحت کنترل همان سارقان خودروهای مدل پایین هستند ادامه داد: در یک عملیات غافلگیرانه وضربتی چهار متهم جوان دستگیر و به آگاهی منتقل شدند و در همان بازجویی اولیه به سرقت ۳۷ فقره خودرو اعتراف کردند و اظهار داشتند که خودروها را از محل های خلوت و تاریک سرقت می کردند و پس از انتقال به محل دیگر وسایلی از قبیل پخش، فلش، زاپاس و… خودروها را به سرقت می بردند. سردار«شجاع» متذکر شد: این متهمان بومی در زمان بازسازی صحنه جرم نیز اظهارداشتند که بیشتر خودروهایی را مورد دستبرد قرار می دادند که از ضریب ایمنی پایینی برخوردار بودند و حداقل وسایل ایمنی در برابر سرقت را نداشتند. وی تصریح کرد: با اقرار متهمان باند سرقت پرونده تکمیل شد و در اختیار دادسرا قرار گرفت.