کسب رتبه پنجم خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات رونق تولید

کسب رتبه پنجم خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات رونق تولید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به ادامه اجرای طرح رونق تولید وهمچنین اجرای طرح بازسازی و نو سازی واحد های تولیدی در سالجاری اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۵۰ واحد تولیدی برای درخواست تسهیلات ثبت نام کرده اند

داود شهرکی گفت:با توجه به ارزیابی اجرای طرح رونق تولید استان و با استناد به برآوردهای انجام شده در۷ ماهه اول سال ۹۶ استان خراسان جنوبی با پرداخت۷۷۴ میلیاردریال تسهیلات رونق، رتبه پنجم را  در کشور به خود اختصاص داده است .

شهرکی افزود در سال گذشته ۴۷۰ واحد تولیدی استان موفق شدند از تسهیلات بانکی استفاده کنند که برخی از این واحدها که با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولید فعال بودند توانستند ظرفیت تولید خود را افزایش دهند وتعدادی از واحدهای تعطیل هم دوباره شروع به کار  وبه چرخه تولیدبرگشتند.

وی با اشاره به رتبه ۱۳ خراسان جنوبی در پرداخت تسهیلات این طرح در سال گذشته  افزود سال گذشته حدود ۷۵ درصد تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی استان در قالب طرح رونق صرف تامین مواد اولیه و راه اندازی این واحدها شد و هزینه کرد حدود ۲۵ درصد دیگر برای پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی بود ه است .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روند اجرای طرح رونق تولید در خراسان جنوبی را موفق ارزیابی و مؤید این موضوع را افزایش۳۰ درصدی صادرات کالاهای تولیدی استان به خارج از کشور مطرح کرد.

شهرکی خاطر نشان کرد با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی  رتبه ۲۵ بخش سرمایه گذاری صنعت در کشور را داراست ، در سال ۹۶ درمیزان جذب تسهیلات رونق تولید به نسبت مصوب کارگروه در کشور  رتبه دوم را تا کنون به خود اختصاص داده است.