کسانی که برگه‌ سهام عدالت را گم کرده‌اند، چه کنند؟

کسانی که برگه‌ سهام عدالت را گم کرده‌اند، چه کنند؟

مشمولانی که برگه ثبت نام سهام عدالت آنها مفقود شده است می‌توانند با ورود به سامانه این سهام پیگیر امور سهامداری خود از این طریق باشند و از خدمات این سامانه استفاده کنند.
طرح توزیع سهام عدالت در حالی از سال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجرایی شدن است که بر اساس این طرح تاکنون بیش از ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت شده و برگه‌هایی را دریافت کرده‌اند که نشان از سهامدار شدن آنها دارد.
بر این اساس برگه‌های سهام عدالت که در سالهای قبل و پس از ثبت نام، توسط شرکتهای تعاونی به مشمولین سهام عدالت تحویل داده شده بود فاقد هر گونه کاربرد هستند و مفقود شدن آنها نیز هیچ گونه حقی از مشمولان تضییع نمی‌کند.
همچنین مشمولانی که برگه ثبت نام سهام عدالت آنها مفقود شده است نباید نگران این موضوع باشند؛ چرا که این مشمولان می‌توانند با ورود به سامانه سهام عدالت به نشانی http://www.samanese.ir پیگیر امور سهامداری خود از این طریق باشند و از خدمات این سامانه استفاده کنند.