کاهش ۳۳ درصدی مصرف سموم شیمیایی در سربیشه؛

کاهش ۳۳ درصدی مصرف سموم شیمیایی در سربیشه؛

سید حسن رضوی با اعلام این خبر افزود: با کاهش مصرف سموم شیمیایی، سلامت آب، خاک و محیط زیست تأمین می‌شود.

مدیرجهادکشاورزی سربیشه گفت: جهاد کشاورزی سربیشه با انجام اقداماتی میزان مصرف سموم شیمیایی را نسبت به سال قبل تا ۳۳ درصد کاهش داده است.

وی ادامه داد: با تولید محصول سالم، علاوه بر سلامت انسان و امنیت غذایی، از مقاومت و طغیان آفات جلوگیری می‌شود.

مدیرجهادکشاورزی سربیشه افزود: با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم در سرطان و غده‌زایی استفاده نامناسب و زیاد سموم در محصولات کشاورزی است، لذا با کاهش سمپاشی‌ها درصد غده‌زایی و سرطان  در انسان کاهش می‌یابد.

رضوی گفت: جهاد کشاورزی سربیشه با انجام اقداماتی میزان مصرف سموم شیمیایی را نسبت به سال قبل تا ۳۳ درصد کاهش داده است.

وی تصریح کرد: نصب کارت زرد در باغات پسته و گلخانه‌ها ۶۵۰۰ عدد در سطح ۱۰ هکتار، نصب کارت آبی ۶۴۰ عدد در سطح یک هکتار، میزان مصرف سموم گیاهی در باغات ۱۴۱۰ لیتر در سطح ۵۰ هکتار، تعداد فرمون در باغات ۷۰ عدد در سطح ۷۰ هکتار، تعداد فرمون در زراعی(جالیز و پنبه) ۳۵ عدد در سطح ۳۵ هکتار از جمله این اقدامات است.

مدیرجهادکشاورزی سربیشه ادامه داد: استفاده از طعمه مسموم علیه سرخرطومی جالیز۲۰۰ در هکتار ، میزان مصرف سموم گیاهی و دورکننده‌های گیاهی درجالیز پنج هکتار، استفاده از دور کننده‌پرندگان ۱۰هکتار (پنج هکتار شیمیایی و تفنگ صدا)، تعداد فرمون در زیتون۱۰ عدد در سطح ۱۰ هکتار از دیگر اقداماتی بود که باعث کاهش مصرف سموم شیمیایی شده است.

رضوی خاطرنشان کرد: توصیه به شستشوی درختان انجیر، بادام، درختان دانه‌دار و هسته‌دار آلوده به کنه در اوایل آلودگی برای کاهش مصرف سموم، انجام مبارزه بیولوژیک علیه کرم گلوگاه انار در سطح شش هکتار، آموزش و ترویج کشاورزان شهرستان با برگزاری کلاس‌های آموزشی در ارتباط با کاهش مصرف سموم در محصولات مختلف بیش از ۱۵۰مورد نیز باعث کاهش مصرف سموم شیمیایی شده است.