کارخانه تولید تجهیزات آشپزخانه در ناحیه صنعتی مود افتتاح شد؛

کارخانه تولید تجهیزات آشپزخانه در ناحیه صنعتی مود افتتاح شد؛

کارخانه تولید تجهیزات آشپزخانه ناحیه صنعتی مود شهرستان سربیشه روز سه شنبه با حضور سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افتتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق، میزان تولید سالانه این واحد صنعتی ۱۰۰ هزار دستگاه، سرمایه ثابت فعلی ۱۵ میلیارد ریال و میزان سرمایه در گردش فعلی ۲۰ میلیارد ریال است.
همچنین تعداد جذب نیروی انسانی در سال اول طرح ۱۵ نفر و جذب نهایی ۶۰ نفر و نیز میزان سرمایه ثابت تکمیل فاز اول ۶۰ میلیارد ریال است.
بازدید از طرح بسته بندی محصولات کشاورزی شرکت تعاونی الغدیر، بازدید از طرح پرورش قارچ نغمه و اقامتگاه بومگردی از برنامه های معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در سفر به شهرستان سربیشه است.