چنار کهنسال بشرویه در فهرست میراث طبیعی- ملی ثبت شد

چنار کهنسال بشرویه در فهرست میراث طبیعی- ملی ثبت شد

کارشناس ثبت میراث طبیعی خراسان‌جنوبی پرونده پیشنهاد ثبت چنار کهنسال حاج ملا محمد   بشرویه در جلسه کمیته ثبت و حریم میراث طبیعی در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق به نقل از ایسنا منطقه خراسان‌جنوبی،زهرا رضایی ملکوتی گفت: درخت چنار حاج ملا محمد در باغستان ارسک از طراوت، سرزندگی و شادابی قابل توجهی برخوردار است، ارتفاع درخت ۱۴ متر بوده به همین دلیل از فاصله دور بخوبی قابل مشاهده است.

وی افزود: کهنسالی درخت از یک طرف و تنها بازمانده بودن این چنار از مجموع چند درخت کهنسال ارسک آن را به نماد و نشانی از باغستان ارسک تبدیل کرده است.

کارشناس ثبت میراث طبیعی خراسان‌جنوبی اظهارکرد: تنه اصلی در ارتفاع ۲ متری از سطح زمین به ۴ تنه فرعی و هر کدام از آنها به شاخه های متعدد دیگر تقسیم شده است.

ملکوتی گفت: با حصارکشی دیوار باغی که این درخت در آن قرار دارد، تنه این درخت به عنوان قسمتی از حصار محسوب می‌شود.

وی یادآورشد: مهمترین اقدام پس از ثبت یک اثر، حفاظت و نگهداری آن است که در این خصوص همه نهادها، دستگاههای دولتی و مردم باید در راستای تحقق این امر مهم بکوشند.