پیش بینی بارندگی برای شمال و شمال غرب استان طی ۲۴ ساعت آینده/ کاهش هشت درجه ای دما از امشب

پیش بینی بارندگی برای شمال و شمال غرب استان طی ۲۴ ساعت آینده/ کاهش هشت درجه ای دما از امشب

جواد نخعی، کارشناس هوا شناسی استان،  اعلام کرد: در ۲۴ ساعت آینده برای نواحی شمالی و شمال غرب استان بارش باران پیش بینی می‌شود.

 وی افزود: به لحاظ دمایی طی امشب و فرداشب روند تغییرات دما، کاهشی است به طوری‌که دما تا هشت درجه کاهش خواهد داشت.

 نخعی گفت: شب گذشته در برخی از شهرستانها و روستاهای استان شاهد بارندگی بوده ایم.

  کارشناس هواشناسی اظهار کرد: میزان بارندگی در سرایان۱۱ میلی متر، محمد آباد فردوس ۱۰ میلی متر،رقه دربشرویه هشت میلی متروخضری پنج میلی مترگزارش شده است.

 وی ادامه داد: همچنین در بیهود قاین شش میلی متر، ارسک دو میلی متر، طبس چهار میلی متر، خرو و ده شوردر طبس سه میلی متر و شیروک در طبس یک میلی متربارندگی اعلام شده است.

 نخعی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با دمای صفر درجه سردترین و نهبندان با ۲۳درجه بالای صفر درجه گرمترین شهرستان های استان بوده اند.

 کارشناس هوا شناسی با بیان اینکه دمای مرکز استان در ۲۴ ساعت گذشته بین چهار  و ۲۱ در جه بالای صفر بوده است، گفت: برای مرکز استان هم احتمال بارش پراکنده در ۲۴ ساعت آینده پیش بینی شده است