پیرترین فرد جهان در ژاپن درگذشت

پیرترین فرد جهان در ژاپن درگذشت

یک زن ژاپنی که با ۱۱۷ سال سن به عنوان مسن ترین فرد جهان شناخته می شد و بیش از ۱۶۰ فرزند و نواده داشت، در بیمارستانی در این کشور درگذشت.
به گزارشپایگاه خبری تحلیلی خبرشرقبه نقل از انتخاب  ، «نابی تاژیما» زن ژاپنی که به عنوان مسن ترین فرد جهان شناخته می شد، در سن ۱۱۷ سالگی در گذشت.
تاژیما که در ۴ آگوست سال ۱۹۰۰ به دنیا آمده و دو جنگ جهانی را درک کرده بود، بیش از ۱۶۰ فرزند و نواده داشت و ندیده هایش را نیز دیده بود.
تاژیما تنها ۷ ماه پیش و پس از مرگ «ویولت براون» اهل جامائیکا عنوان پیرترین فرد جهان را کسب کرده بود. جالب آنکه براون نیز در سن ۱۱۷ سالگی درگذشت.
براساس فهرست منتشر شده از سوی «گروه پژوهشی پیری‌شناسی» مستقر در آمریکا، اکنون زن دیگری از ژاپن به نام «چیو یوشیدا» با ۱۱۶ سال پیرترین فرد جهان است.