پلمپ یک مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در قاین

پلمپ یک مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی در قاین

به گزارش خبر شرق ،زاهدی کارشناس  بهداشت مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: مراکز معرفی شده به مراجع قضایی در شهرستان زیرکوه، نهبندان،  سربیشه و طبس هر کدام دو مورد، سرایان ۴ مورد، بیرجند ۲۳ مورد و در شهرستان بشرویه ۴ مورد بوده است.

 زاهدی با بیان اینکه در طی این مدت از ۵۳۰ اماکن عمومی و  بین راهی، هزار و ۶۹ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده است افزود: تعداد نمونه برداری از مواد غذایی ۱۸۳ مورد و ۳۱۳ مورد نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی بوده همچنین در طی این مدت ۱۳۶ مورد نیز  با دستفروشان دوره گرد برخورد شد.
وی گفت: در دهه دوم ماه رمضان و طی این بازرسیها ۸۸۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته معدوم شد که این میزان از ابتدای ماه رمضان به هزار و ۴۰۵ کیلوگرم می رسد.
در اجرای طرح نظارت بهداشتی براماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۱۲۲ بازرس در قالب ۶۶ تیم فعالیت می کنند.