پس از بقایی، دو عضو دیگر دولت احمدی نژاد هم طالب کرسی ریاست جمهوری شدند/ جبهه یکتا: رستم قاسمی و حاجی‌بابایی کاندیداهای نهایی ما هستند؛

پس از بقایی، دو عضو دیگر دولت احمدی نژاد هم طالب کرسی ریاست جمهوری شدند/ جبهه یکتا: رستم قاسمی و حاجی‌بابایی کاندیداهای نهایی ما هستند؛

درحالیکه روز گذشته حمیدرضا بقایی از اعضای ارشد دولت احمدی نژاد اعلام کاندیداتوری کرد، امروز دوتن دیگر از وزرای دولت سابق بعنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شدند.
به گزارش «خبر شرق» سخنگوی جبهه یکتا از معرفی رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان کاندیدای این جبهه به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات ۹۶ شدند.
سید محمد حسینی عضو هیئت مؤسس و سخنگوی جبهه یکتا(یاران کارامدی و تحول ایران اسلامی) درباره کاندیدای این جبهه برای انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری به تسنیم گفت: شورای مرکزی جبهه یکتا، رستم قاسمی و حمیدرضا حاجی بابایی را به عنوان کاندیدای این جبهه به «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» معرفی کردند.
جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی(یکتا) تشکلی سیاسی است که برخی اعضای دولت دهم و نمایندگان مجلس آن را تشکیل داده‌اند. این جبهه ۲۵ خرداد ۹۴ اعلام م موجودیت کرد.