پرسش‌هایی در باب بست‌نشینی بقایای احمدی‌نژادی(طنز)

پرسش‌هایی در باب بست‌نشینی بقایای احمدی‌نژادی(طنز)

«از بقایای آقای احمدی‌نژاد پرسیدند، شما که الان این‌ قدر علیه ظلم بست می‌نشینی و نطق غرا می‌کنی، تا دیروز کجا بودی که مردم از دست شما حتی بست هم نمی‌توانستند بنشینند؟ فرمودند: ما آن‌ موقع بسته بودیم و به خدمت مردم می‌رسیدیم. الان بازیم و در خدمت شماییم.»

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق نوشت: «از وقتی آقایان بقایای آقای احمدی‌نژاد، مثل بقایی و مشایی و جوانفکر رفتند، بست‌نشینی برای مردم سؤال شده است؟

تاریخ بست‌نشینی

بست‌نشینی این‌ بوده که افراد وقتی دست‌شان به جایی بند نبوده و صداشان به جایی نمی‌رسیده، می‌رفتند یک جای محترم و امن بست می‌نشسته‌اند تا یکی به دادشان برسد.

بست‌نشینی به روش بقایی

صبح پا می‌شویم صبحانه می‌خوریم و می‌رویم حمام و بعد می‌رویم با بچه‌ها کلپچ (کله‌پاچه به زبان رمز در مکاتبات دولتی) می‌زنیم و بعد دربست می‌گیریم و می‌رویم بست می‌نشینیم تا ناهار. منتها چون گشنه می‌شویم، می‌رویم کبابی‌های دور و بر شابدالعظیم که خیلی معروفند از قدیم و کباب می‌زنیم. بعد از ناهار آدم سنگین می‌شود و راحت‌تر می‌تواند بست بنشیند. بعد جای چرت قیلوله بست می‌نشینیم. ساعت سه و چهار هم پا می‌شویم می‌رویم خانه که خستگی درکنیم. البته دقت کنید در همه این مسیر، چهار تا عکاس و فیلمبردار هم باید آفیش کنیم و همراهمان باشند.

بست به روش مشایی

می‌گویند مشایی نمی‌تواند بست بنشیند، چون درخت است و همیشه بست ایستاده است.

بست صنعتی

یکی از اساتید هم گفت: داداش من هیژده‌ ساله بشت‌نشینی می‌کنم… این‌ طوری که یه بشت می‌چشبونم سر این شوژن و از جام تکون نمی‌خورم… تاژه شماها هم دقت کنین بشت شنعتی (صنعتی) رو با بشت شنتی (سنتی) قاطی نکنین…

کفالت بستی

دیروز، چهار آبان، آقای مشایی دوباره رفت دادگاه و با قرار کفالت برگشت خانه.

بست دلاری

یکی از نمایندگان گفت اتهام جدید بقایی «مفقود شدن سه ‌میلیون و ۷۰۰‌هزار یورو و ۵۳۰‌ هزار دلار در برگزاری کنفرانس جنبش عدم‌ تعهد» است.

با کی بستی؟

از قدیم گفتند بهترین دفاع، حمله است. این‌ طور هم که ما متوجه شدیم، بقایای آقای احمدی‌نژاد که با هم بسته بودند و کرکره اقتصاد و فرهنگ را کشیده بودند پایین و بازار را بسته بودند، الان هم با هم بسته‌اند و در واقع هم‌بسته‌اند و بسته به این که کی کجا و با کی بسته یا کجا بست نشسته، آن هم می‌روند هم‌بستی می‌کنند، چون با همدستی داشتند و دارند.

تا حالا کجا بودی؟

از بقایای آقای احمدی‌نژاد پرسیدند، شما که الان این‌ قدر علیه ظلم بست می‌نشینی و نطق غرا می‌کنی، تا دیروز کجا بودی که مردم از دست شما حتی بست هم نمی‌توانستند بنشینند؟ فرمودند: ما آن‌ موقع بسته بودیم و به خدمت مردم می‌رسیدیم. الان بازیم و در خدمت شماییم.»