پرداخت ۲۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداران بخش کشاورزی خراسان‌جنوبی؛

پرداخت ۲۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداران بخش کشاورزی خراسان‌جنوبی؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی از پرداخت ۲۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداران بخش کشاورزی خراسان‌جنوبی طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبر شرق،  هاشم ولی‌پورمطلق گفت: سال گذشته، ۲۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های مختلف به بهره‌برداران بخش کشاورزی استان پرداخت شد.

وی افزود: از این مبلغ هزار میلیارد ریال در بخش بهبود تولدات دامی، ۲۳۰ میلیارد ریال در بخش آب و خاک، ۵۲۰ میلیارد ریال در بخش صنایع، ۶۰۰ میلیارد ریال بهبود تولیدات گیاهی و ۲۵۰ میلیارد ریال در سایر بخش‌ها پرداخت شد.

وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۲ برابر افزایش داشت، افزود: تسهیلات با سود بانکی چهار، ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ درصد و با بازپرداخت یکساله، پنج ساله و هفت ساله محاسبه می شود.

ولی‌پورمطلق اظهار کرد: پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی مستقیما در ایجاد، توسعه، تکمیل و تسریع عملیات واحد تولیدی تاثیر دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: تامین نقدینگی مورد نیاز به منظور تهیه مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز، همچنین پرداخت تسهیلات برای افزایش ظرفیت‌های واحدهای تولیدی موجود و ساخت واحدهای تولیدی جدید از جمله این موارد است.

وی یادآور شد: تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های کشاورزی، ملی، رفاه کارگران، پست بانک، سینا، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و غیره در اختیار متقاضیان قرار گرفت.