پرداخت کمک هزینه شهریه ۲۰۸ کودک بی بضاعت در نهبندان

پرداخت کمک هزینه شهریه ۲۰۸ کودک بی بضاعت در نهبندان

رئیس اداره بهزیستی نهبندان گفت: به منظور کمک به کودکان نیازمند، از ابتدای سال تاکنون شهریه ۲۰۸ کودک خانواده‌های کم درآمد توسط بهزیستی نهبندان پرداخت شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق به نقل از ایسنا منطقه خراسان جنوبی محمد بارانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان‌جنوبی، گفت: بهزیستی نهبندان به ازای هر کودک ماهیانه ۴۰ هزار تومان به ۱۰ مهدکودک شهری و روستایی پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه هر مهد کودک بین ۱۰ الی ۱۴ کودک است، افزود: تاکنون مبلغ ۲۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان به این مهد کودک‌ها بابت شهریه کودکان سه دهک با درآمدهای پایین پرداخت شده است.

رئیس اداره بهزیستی نهبندان در بخشی دیگر از سخنان خود اظهارکرد: برای کاهش سوء تغذیه در کودکان، بهزیستی توزیع یک وعده غذای گرم در روستا مهدها و مهدهای کودک مناطق حاشیه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است.

بارانی گفت: بهزیستی نهبندان این طرح را  با ۱۲۰ وعده بین ۱۰ مهدکودک روستایی و حاشیه که دارای ۲۶۸ کودک هستند اجرا می‌کند که بالغ بر ۶۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان در این زمینه سرمایه‌گذاری شده است.

وی، هدف از اجرای طرح توزیع یک وعده غذای گرم را کمک به رشد و تکامل کودکان در حوزه‌های ذهنی، اجتماعی، جسمی، عاطفی، هیجانی و آموزش به خانواده‌ها در خصوص تغذیه صحیح کودکان دانست.

رئیس اداره بهزیستی نهبندان خاطرنشان کرد: بهزیستی اولویت خود را در این مکان‌ها بر آموزش قرار داده، که به همین دلیل امسال تاکنون ۱۰۰ دست کتاب تخفیفی از انتشارات فنی بین مهد کودک‌ها در قالب کتاب‌هایی چون علوم، دینی، ریاضی، آمادگی برای نوشتن، پارسیان توزیع کرده است.