پرداخت بدهی پیمانکاران آبرسان خراسان جنوبی تا پایان سال؛

پرداخت بدهی پیمانکاران آبرسان خراسان جنوبی تا پایان سال؛

علی اکبر بسکابادی  افزود: امسال از محل ماده ۱۰ مدیریت بحران استان پنج میلیارد ریال برای آبرسانی سیار به روستاها اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: همچنین از محل بودجه وزارت نیرو برای آبرسانی سیار به روستاهای دارای تنش آبی کشور ۷۰۰ میلیارد ریال بودجه مصوب شد که سهم خراسان جنوبی ۵۰ میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: در صورت تخصیص این مبلغ ، علاوه بر سال جاری در سال آینده مشکل بودجه برای آبرسانی سیار به روستاها رفع خواهد شد و حجم آبرسانی سیار به روستاها را افزایش خواهیم داد.
به گفته وی همچنین از محل ماده ۱۲ مدیریت بحران ۲۵ میلیارد ریال به شرکت آب و فاضلاب روستایی برای اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده ابلاغ شد که با این مبلغ ، ۲۵۰ کیلومتر از شبکه ها و خطوط انتقال آب فرسوده استان بازسازی می شود.
وی با بیان اینکه به طور متوسط امسال به ۴۴۲ روستای استان با تانکر آبرسانی شد، گفت: بیشترین حجم آبرسانی در تیر ماه به ۴۷۰ روستا بود.