پاسخ های اجمالی روابط عمومي معاونت امور زنان و خانواده به سریال دروغ پراکنی دلواپسان علیه معاونت رییس جمهور؛

پاسخ های اجمالی روابط عمومي معاونت امور زنان و خانواده به سریال دروغ پراکنی دلواپسان علیه معاونت رییس جمهور؛

بررسی یک کلیپ؛مشت نمونه ی خروار

دروغ پراکنی ها و تحریف اخبار و رویدادها علیه معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده، چه در فضای حقیقی و تریبون ها و چه در فضای مجازی، عمری به درازای تاسیس این معاونت دارد.اینک برخی با انگیزه برگرداندن زنان به کنج خانه ها، بعضی به قصد تضعیف دولت تدبیر و امید و جبران شکست های خود بخاطر رای اعتماد نگرفتن از مردم ، برخی به هوای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و تضعیف رقیب ، بعضی به قصد موج سازی منفی برای حذف از کابینه آینده و ….این هجمه های بی امان را صورت داده اند .

در این هجمه ها گویی نشانی از باورهای اخلاقی و اعتقاد به دین و معاد نیست و خبرسازان و کلیپ سازان با ناجوانمردی هرچه تمام تر و با زیرپا گذاشتن بدیهیات اخلاقی و در لفافه ای از کلیات با بهره گیری از ظواهر اطلاعات و اسناد داخلی و بین المللی با بی پروایی و بی تقوایی به نتیجه گیری هایی مبتنی بر تحریف واقعیات و انتساب اکاذیب پرداخته و در گستره وسیعی با استفاده از پشتیبانی های مالی و تشکیلاتی سازمان یافته، به تکثیر و انتشار آن اقدام نموده اند .

اگرچه بارها بصورت پراکنده  به این یاوه گویی ها پاسخ داده شده ، لیکن با توجه به هجوم بی سابقه و سازمان یافته علیه این معاونت  در قالب عکس – نوشته ها و کلیپ ها که این روزها اوج گرفته، بطور مشخص به مدعیات مندرج در کلیپی که اخیرا در تیراژ وسیع منتشر شده، به اختصار و در حد حوصله ی مخاطبان، بعنوان مشت نمونه خروار پرداخته می شود تا نشان داده شود دست این مدعیان دروغین ارزش های دینی تا چه اندازه خالی است .

محورهای اصلی کلیپ:

“نزار زاکا” ، که بعنوان جاسوس دستگیر شده به دعوت معاونت امور زنان و خانواده به ایران آمده و ۸ میلیون یورو برای جذب NGO ها و تاثیرگذاری بر سیاست های مربوط به زنان در ایران هزینه کرده است.

تاکید معاونت امور زنان و خانواده بر عدالت جنسیتی و یکی پنداشتن آن با برابری جنسیتی که اجرای همان رهنمودهای غربی و مغایر با ارزش های دینی است.

ملاقات مولاوردی با وزرای سوئد، نروژ و فنلاند و اعلام امادگی برای کسب تجربیات و الگوگیری

دکتر مینو محرز در نشست زنان و رفتارهای پرخطر، تن فروشی را توجیه کرده و آن را امری عادی تلقی کرده است، بنابراین موضع معاونت نیز توجیه تن فروشی است!

تلاش و تاکید معاونت  بر اشتغال زنان  به جای ازدواج آن ها

اظهارات فاطمه آلیا مبنی بر اینکه معاونت اطلاعات مربوط به زنان ایرانی را در اختیار سازمان ملل قرار داده تا از آنها در آنتالیا بهره برداری شود !

اسخ به موارد فوق:

  1. دومین همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار در شهریور ۹۴از سوی وزارت صنعت و معدن برگزارگردید و دبیرخانه آن درهمان وزارتخانه مستقر بوده و معاون رییس جمهور رییس شورای سیاستگذاری این همایش بوده است.در این همایش به روال معمول ، فراخوان مقاله داده شده و نزار زاکا نیز مقاله “نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان” را ارسال نموده و مورد پذیرش قرار گرفته است و بدیهی است دعوتنامه ایشان و سایر مهمانان خارجی همایش به امضای رییس شورای سیاستگذاری رسیده است و در ضیافت پایانی همایش به مانند سایر مهمانان خارجی مبادرت به گرفتن عکس با معاون رییس جمهور کرده است.

-از سوی دیگر این معاونت، نه بخشی تحت عنوان جاسوس شناسی و واحد عملیات برون مرزی دارد و نه مسئولیتی برای اعطای ویزا به افراد برای سفر به ایران .کلیه مراحل ویزا دادن به نامبرده توسط وزارت امورخارجه صورت گرفته است .اگر نهادهای مسئول متوجه جاسوس بودن وی بوده اند چرا او را در مسیر خروج بسوی فرودگاه امام خمینی دستگیر کرده اند و نه  قبل از شرکت در همایش؟

– حضور نزار زاکا در ایران مسبوق به سابقه است . نامبرده  به عنوان مسئول ict اتحادیه عرب در سال ۱۳۹۳ نیز توسط وزارت ارتباطات به ایران دعوت گردیده و توسط این معاونت کشف نشده است!

-بررسی اینکه او چه میزان پول و در کجا و چه زمانی هزینه نموده و چه ماموریت هایی را دنبال می کرده و آیا این هزینه کردها امری معمول و در چارچوب عرف سازمان ملل متحد بوده یا نبوده، و البته با امعان نظر به شرایط اخذ اعترافات در حالت بازداشت و بار کردن اعتبار و ارزش حقوقی بر آن، در حیطه وظایف نهادهای ذیربط است  و نه معاونت امور زنان .

روابط عمومی معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده