وقتی رسانه دلواپس استان خبر از تقلب میدهد/ مسئولین سریعتر پاسخ دهند/ مردم منتظر برخورد محکم با شایعه پراکنان هستند؛

وقتی رسانه دلواپس استان خبر از تقلب میدهد/ مسئولین سریعتر پاسخ دهند/ مردم منتظر برخورد محکم با شایعه پراکنان هستند؛

امروز ۳۰ اریبهشت ۱۳۹۶؛ روز خلق حماسه ای جاودان برای جمهوری اسلامی ابران است؛

زمانی که رهبر کبیر انقلاب اسلامی چشیدن طعم خن پیروزی را به مردم تبریک گفته اند؛

ولی راسنه ها دلواپس که متاسفانه رسالت خود را فراموش کرده اند و از تخلفات کاندیداهای خود چیزی نمیگویند، این بار سراسیمه سعی در برهم زدن ارامش دارند.

از کلیه مسئولین برگزاری انتخابات در استان خواستاریم که هرچه سریعتر با پیگیری و پاسخ دادن به این ادعاهای مطرح شدهف شدیدا با این دلواپسان شایعه پراکن برخورد کنند.

مسئولین استان بدانند که مردم دیروز حماسه ای خلق نکردند که امروز این خناصان بتوانند دوباره جولان دهند.

متاسفانه امروز ، سایت دلواپس “خاورستان” که اقدامش در گذشته در جهت تشویش اذهان مردم و دادن اطلاعاتی غلط و یک سویه سعی در نا امید کردن مردم از دولت و نظام داشته است، به جای انتشار خوشحالی ملت از این حماسه سعی در مخدوش جلوه دادن ان دارد.

این رسانه با پخش فیلمی مدعی تخلف در انتخابات شده است.

لذا از کلیه مسئولین درخواست داریم سریعا موضوع را رسیدگی و با متخلف و شایعه پراکنی جداً مقابله کنند.