واکنش کاوه مدنی به مناقشات هیرمند: آقایان به جای تعامل به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در یک منطقه کم‌آب بودند

واکنش کاوه مدنی به مناقشات هیرمند: آقایان به جای تعامل به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در یک منطقه کم‌آب بودند

کاوه مدنی,واکنش کاوه مدنی به مناقشات هیرمند

استاد دانشگاه سازمان ملل و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران درباره مسئله هیرمند نوشت: ابعاد این مناقشه پیچیده‌تر از کلکل‌های دوربینی و توییتریست.

سرپوش اجتماعی – به گزارش دیده بان ایران، کاوه مدنی استاد دانشگاه سازمان ملل و معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران درباره مسئله هیرمند نوشت: در حال حاضر، حجم آب ذخیره شده در هر دو سد کمال خان و کجکی از پارسال بیشتر است. ابعاد این مناقشه پیچیده‌تر از کلکل‌های دوربینی و توییتریست.

دلسوزان بارها درباره رسیدن این روزها و کور شدن گره اختلاف هیرمند هشدار دادند اما آقایان به جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای افزایش ظرفیت چانه‌زنی و تعامل مقندرانه با کشور همسایه، به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چند هزار متری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منظقه کم‌آب بودند!