هم مرز بودن استان خراسان جنوبي با كشور افغانستان ظرفيت خوبي براي ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش تجارت مرزي است معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:

هم مرز بودن استان خراسان جنوبي با كشور افغانستان ظرفيت خوبي براي ايجاد فرصت هاي شغلي در بخش تجارت مرزي است

جلسه ملاقات مجمع نمايندگان مردم استان خراسان جنوبي در مجلس شوراي اسلامي با معاون اول رييس جمهور عصر دیروز (سه شنبه) برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با بيان اينكه استان خراسان جنوبي از ظرفيت هاي متعددي براي توسعه و رفع محروميت ها برخوردار است گفت: يكي از ظرفيت هاي اين استان هم مرز بودن با كشور افغانستان است و توجه به اين موضوع مي تواند فرصت هاي شغلي فراواني در بخش تجارت مرزي براي مردم استان ايجاد كند.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به محدوديت منابع آب در استان خراسان جنوبي اظهار داشت: امروز ديگر بايد بپذيريم كه كشور با خشكسالي جدي مواجه است و در اين شرايط، استاني همچون خراسان جنوبي كه با كمبود جدي آب مواجه است، نبايد به دنبال توسعه كشاورزي باشد بلكه بايد با ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي، به دنبال توليد با رويكرد صادرات به افغانستان به عنوان يكي از كشورهاي هدف صادرات ايران باشد.

ایشان همچنين با تاكيد بر اهتمام ويژه دولت نسبت به تامين آب شرب مردم سراسر كشور اين موضوع را از اولويت هاي اصلي دولت دانست.

دكتر جهانگيري با اشاره به درخواست نمايندگان مردم استان خراسان جنوبي مبني بر ايجاد راه آهن در اين استان افزود: راه آهن يكي از نيازهاي اصلي براي توسعه حمل و نقل است اما اگر بخواهيم به بودجه دولت متكي باشيم، ايجاد خطوط ريلي سالهاي زيادي زمان خواهد برد به همين دليل بايد با استفاده از توان بخش خصوصي و پيمانكاران قوي اجراي اين طرح ها را با سرعت هرچه بيشتر انجام دهيم.

معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه ظرفيت هاي معدني استان خراسان جنوبي مي تواند نقش موثري در توسعه استان ايفا كند گفت: خراسان جنوبي از ظرفيت ها و پتانسيل هاي خوبي در بخش معدن برخوردار است كه اگر مورد توجه قرار گيرد مي تواند منجر به تحول و اشتغالزايي فراوان در سطح استان شود.

وي از معاون توسعه روستايي و مناطق محروم خواست وقت ويژه اي براي روستاهاي استان خراسان جنوبي بگذارد و براي اجراي طرح هاي اشتغال زا در اين روستاهاي اين استان برنامه ريزي كند تا منجر به بهبود وضعيت معيشتي مردم اين روستاها شود.

در اين جلسه كه معاون رييس جمهور در امور مجلس نيز حضور داشت استاندار خراسان جنوبي گزارشي از وضعيت استان و اقدامات صورت گرفته براي حل مشكلات ارائه كرد و گفت: طرح انتقال آب از درياي عمان به استان خراسان جنوبي در دست مطالعه است و در زمينه مقابله با كمبود منابع آب نيز اقداماتي همچون اجراي طرح هاي آبياي تحت فشار در دست انجام است.

نمايندگان مردم استان خراسان جنوبي در مجلس شوراي اسلامي هم هر كدام گزارشي از وضعيت استان ارائه كردند و با بيان اينكه كم آبي و خشكسالي، عدم برخورداري از راه آهن، پايين بودن درآمد سرانه و محروميت هايي از اين دست جمعيت روستاهاي استان را در معرض تهديد قرار داده است، خواستار توجه ويژه دولت براي رفع محروميت هاي استان شدن