همکاری ۱۷ هزار عضو جوان با هلال احمر خراسان جنوبی/ضرورت توجه به اندیشه جوانان مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی:

همکاری ۱۷ هزار عضو جوان با هلال احمر خراسان جنوبی/ضرورت توجه به اندیشه جوانان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از همکاری ۱۷ هزار داوطلب جوان با هلال احمر استان خبر داد و گفت: جوانان به عنوان سرمایه های این جمعیت دارای افکاری ارزشمند بوده که باید به آن ها توجه شود.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، محمد رضا رضایی در مراسم اعطای حکم دستیاران جوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بیان کرد: جوانان بشر دوست و داوطلب مهمترین سرمایه جمعیت هلال احمر بوده که بدون هیچ چشم داشتی در خدمت به همنوع پیشرو هستند.

وی از همکاری ۱۷ هزار عضو جوان با هلال احمر استان خبر داد و گفت: حضور جوانان و داوطلبان در کنار مسئولان هلال احمر موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود.

وی جوانان را بازوهای توانمند جمعیت هلال احمر دانست و اظهار کرد: بدون شک جمعیت هلال احمر بدون حضور و همراهی جوانان نمی تواند آنگونه که شایسته است به رسالت های بشر دوستانه اش ادامه دهد.

رضایی با بیان اینکه در جمعیت هلال احمر ظرفیت هایی قانونی برای جوانان دیده شده که باید به نحو احسن استفاده شود، افزود: همچنین این قشر از جامعه دارای افکار و اندیشه هایی ارزشمند بوده که می طلبد در راستای اهداف بشر دوستانه هلال احمر مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به رسالت های دستیاران جوان بیان کرد: دستیاران می توانند به عنوان پلی دو سویه بین مدیران هلال احمر و جوانان باشند.

رضایی خواستار الگوسازی فرهنگ بشردوستانه و خیر خواهانه بین جوانان توسط دستیاران شد و گفت: نیازداریم این حرکت خیرخواهانه و ایثار را به یک باور، گفتمان و رفتار تبدیل کنیم و در راهمان ثابت قدم باشیم.

گفتنی است در پایان مراسم احکام دستیاران جوان مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به “سیده مهدیه موسوی معین” و ” محمد قوام پور” اعطا شد.