همه گروه های سیاسی براي توسعه شهرستان بايد تلاش کنند استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد:

همه گروه های سیاسی براي توسعه شهرستان بايد تلاش کنند

محمد مهدي مروج الشريعه، با بيان اينکه تفرقه و دوگانگي ما را از هدف اصلي بازخواهد داشت، ادامه داد: براي رسيدن به توسعه و نيل به اهداف مورد نظر بايد تلاش کرد و از دوگانگي و تفرق جلوگيري نمود.

مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه احزاب در جامعه بايد نهادينه شوند، افزود: براي رسيدن به اين هدف بايد تلاش کرد و حاکميت نيز مي تواند با حمايت از اين امر تا حد زيادي مشكلات موجود را مرتفع نمايد.

مروج الشریعه، به برگزاری جشن ها و مراسم مختلف از سوی جوانان اشاره کرد و ادامه داد: نبايد دست رد به سينه جوانان زد بلکه بايد بگذاريم اين عزيزان مراسم و جشن هاي خود را در يک سالن با شرايط اسلامي و قانوني برگزار كنند چرا كه اگر جلوگيري شود قطعاً اتفاقات ديگري رخ خواهد داد.

استاندار خراسان جنوبی، خاطر نشان ساخت: نباید مانع از شور ، شعف و شادی جوانان به صورت سالم و ضابطه مند بود.

مروج الشریعه، با بیان اینکه مردم در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به شعارهاي دکتر روحاني راي دادند افزود: مردم در انتخابات نه به يک فرد بلكه به يك مشي و يه يك اعتقاد و خط فكري راي دادند؛ از اين رو اموري از اين دست بايد اصلاح شود.

وی مشی دولت را مشی منطق و اعتدال گرايي دانست و تصريح کرد: تجربيات تاريخي همواره نشان داده استکه مردم دنيا هميشه از افراط و تفريط صدمات جبران ناپذيري را متحمل شده اند.

استاندارخراسان جنوبی، با بیان اینکه نبايد با همه مسائل امنيتي برخورد کرد، افزود: آنچه که آفت خواهد شد اين است كه كوچكترين مسائل سياسي يا فرهنگي و اجتماعي را امنيتي كنيم و با همين تفكر به سمت برخورد با آنها حركت كنيم.

مروج الشریعه، خاطر نشان ساخت: شما حامیان دولت در طیف هاي مختلف بدانيد ميزان قدرت هر تشکل و حزب سياسي به داشتن نيروهاي وفادار آن حزب است که با تمام قدرت و توان پاي کار بايستند.

وی تصریح کرد: شهروندان این شهرستان و همچنين در کل استان با هر گرايش فکري و سياسي كه هستند بايد براي توسعه شهرستان واستان و براي خدمت خالصانه به مردم تلاش كنند.

مقام عالی دولت در استان، پرداخت یارانه ها را هدر دادن منابع اعتباری کشور دانست و تصريح کرد: با پرداخت يارانه مستقيم ، فرهنگ کار و تلاش تضعيف و نابود مي شود؛ از اين رو ما بايد طوري اقدام كنيم تا با ايجاد توليد و اشتغال و رونق اقتصادي دردها و آلام مردم عزيز شهرستان و استان كاهش يابد و خيرات و بركات تلاش هاي مخلصانه و برنامه هاي دولت تدبير و اميد به مردم برسد.

مروج الشریعه ، دکتر جهانگیری را شخصيتي بزرگ و تاثيرگذار در بدنه حاکميت برشمرد و افزود: ايشان با تمام توان در دولت به عنوان فرمانده ملي اقتصاد مقاومتي به جد در حال کار و تلاش و راهبري جرياني كه اقتصاد ، مقاومتي گردد ، هستند.