هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی برگزار شد

هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرشرق ،در این دوره از انتخابات خانه مطبوعات استان، ٢٣ نفر کاندیدا بودند.
تا کنون در خراسان جنوبی ١٠٩ نفر پرونده عضویت خود را در سامانه خانه مطبوعات تکمیل کرده اند و از این تعداد، ٩٩ نفر به عنوان عضو اصلی حق رای در انتخابات خانه مطبوعات استان را داشتند که ٨٧ نفر از اعضای اصلی، اقدام به شرکت در رای‌گیری نمودند.
نتایج این انتخابات، ترکیب هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی را به شرح زیر مشخص نمود:
در بخش مدیران مسئول: اسماعیل شوشتری (با ۵۶ رأي) و محمد کمالی (با ۴۱ رأي)
در بخش خبرنگاران: زهرا بهروزی‌فر (با ۴۱ رأي)، غلامرضا لر (با ۴۰ رأي) و فاطمه حاجی‌پور (با ۳۹ رأي)
در بخش سرپرست روزنامه سراسری: امیر خالدی (با ۲۰ رأي)
در بخش نمایندگان خبرگزاری‌ها: محمد قربانی (با ۴۵ رأي)
در بخش بازرسان: علی جعفرپورمقدم (با ۴۳ رأي) و هادی بهمنی (با ۳۸ رأي)
لازم به ذكر است كه مریم حیدری در بخش مدیرمسئولان، رضا حسین‌زاده و نرگس حمیدی در بخش خبرنگاران، فاطمه زیراچی در بخش سرپرست خبرگزاری و سمیه دهقانی در بخش بازرس، به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبي انتخاب شدند.