نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهرهای درمیان اعلام شد؛

نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی شهرهای درمیان اعلام شد؛

محمد بشیری زاده با اعلام این خبر افزود: یاسین خسروی با یک هزار و ۶۵۸ رای، حمزه بی خویش با یک هزار و ۳۵۵ رای، محمود مصطفایی با یک هزار و ۲۵۰ رای، حسین خسروی با یک هزار و ۱۹۹ رای و غلام سرور هرمزی با یک هزار و ۱۹۶رای به عنوان اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر اسدیه انتخاب شدند.
وی بیان کرد: همچنین در شهر گزیک علیرضا سلیمانی با ۷۹۱ رای، حسن قاسمی با ۶۰۲ رای، سعید الهیاری با ۵۹۰ رای، نوراحمد الهیاری با ۵۶۹ و عبدالحمید احراری با ۴۹۲ رای به ترتیب بیشترین آرا را کسب کردند.
وی عنوان کرد: آقایان محمدرضا محمدزاده با یک هزار و ۳۶۷ رای، غلامرضا رضایی با یک هزار و ۳۴۴ رای، رضا توکلی با یک هزار و ۳۱۶ رای، علی اکبر رضایی با یک هزار و ۳۱۵ رای و محمدرضا قربانی با یک هزار و ۲۹۵ رای به عنوان اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر قهستان انتخاب شدند.
وی یادآور شد: آقایان عبدالحبیب سالاری با یک هزار و ۲۴۲ رای، عبدالرئوف اکبری با یک هزار و ۱۲۹ رای، عبدالحیکم محمدپرست با یک هزار و ۴۹ رای، عبدالحبیب رمضانی با ۹۶۲ و محمد امین مالکی با ۶۸۸ رای از سوی مردم به عنوان اعضای شهر طبس مسینا انتخاب شدند.
در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۷۰ شعبه آرای مردم شهرستان درمیان را جمع آوری کردند.
از مجموع شعبه های اخذ رای، ۶۸ شعبه روستایی و بقیه شهری است، همچنین از این تعداد ۲۶ شعبه در بخش قهستان، ۱۶شعبه در بخش گزیک و ۲۸شعبه در بخش مرکزی فعال بود.