موفقیت خودکفایی تولید گندم در دولت های اصلاحات و تدبیر و امید؛

موفقیت خودکفایی تولید گندم در دولت های اصلاحات و تدبیر و امید؛

سید علی اکبر پرویزی در مراسم تجلیل از بهره برداران نمونه بخش کشاورزی استان در بیرجند افزود: دولت تدبیر و امید برای حفظ استقلال و خودکفایی کشور محصول گندم کشاورزان را حدود ۸۰ درصد بیشتر از قیمت جهانی خریداری می کند.
به گزارش خبر شرق؛ وی گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم نیز قیمت هرکیلوگرم گندم چهار هزار ریال بود اما با اعمال اصلاحات در این بخش توسط دولت و به منظور حمایت از تولیدکنندگان قیمت سه برابر افزایش یافت.
وی بیان کرد: دامداران و کشاورزان استان اگر نحوه فعالیت تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی را دنبال کنند بدون شک نیازی به واردات بسیاری از محصولات نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، پرویزی اظهار کرد: برای اینکه کشاورزان از مسیر کشت سنتی فاصله بگیرند و به دانش روز در زمینه های آبیاری، کشت، فرآوری و بازاریابی و … مسلط شوند در سال های اخیر اقدامات زیادی انجام شد اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب راه زیادی در پیش است.

وی تاکید کرد: دولت و مجموعه حاکمیت باید زیرساخت های لازم برای بهره وری در بخش کشاورزی را فراهم سازند، دولت یازدهم در این زمینه در چهار سال گذشته گام های خوبی برداشته است.
وی با بیان ینکه آموزش و ترویج از موثرترین اقدامات بخش کشاورزی است، تصریح کرد: می توان از توان تولیدکنندگان نمونه استان که به دانش روز نیز مسلط هستند، در امر آموزش به سایر کشاورزان و دامداران استفاده کرد.
استاندار خراسان جنوبی یادآور شد: روند تولید برخی محصولات باید به سمت کشت گلخانه ای پیش برود، با توجه به شرایط جغرافیایی استان با استفاده از تکنولوژی آبیاری قطره ای و کشت گلخانه ای می توان تولید را چند برابر کرد.