مقدمات لازم برای برگزای انتخابات باشکوه در شهرستان فراهم است؛ فرماندار بیرجند:

مقدمات لازم برای برگزای انتخابات باشکوه در شهرستان فراهم است؛

علی ناصری روز پنجشنبه با اعلام این خبر  افزود: ۲۰۵ شعبه برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که ۹۲ شعبه در شهر بیرجند فعال است که آرای مربوط به انتخابات شورای شهر الکترونیکی انجام می شود.
وی افزود: ۱۱۳ شعبه رای به روستاهای بیرجند اختصاص دارد که از این تعداد ۲۸ شعبه ثابت و ۸۵ شعبه سیار است.
وی اظهار کرد: در شهر بیرجند ۷۴ شعبه رای گیری ثابت و هشت شعبه سیار در نظر گرفته شد.
وی تاکید کرد: شعبه های سیار شهری به بیمارستان ها ،خوابگاه های دانشجویی، مرکزهای نظامی و انتظامی مراجعه می کنند و کسانی که در آن روز امکان حضور در مکانی خارج از محل کار خود را ندارند رای می دهند.
وی یادآور شد: تعرفه لازم برای برگزاری انتخابات در نطر گرفته شد،جمعیت واجد شرایط حق رای حدود ۱۴۰ هزار نفر است.
فرماندار بیرجند در ادامه بیان کرد: بیش از چهار هزار نفر در شهرستان به عنوان عوامل اجرایی، نظارتی و حفاظتی کار اجرا و نظارت بر انتخابات را انجام می دهند.
به گفته ناصری در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون همه امور با رای و نظر مردم انجام شده است.
فرماندار بیرجند اظهار کرد: استقرا نظام با فرمان حضرت امام خمینی(ره) با همه پرسی و اخذ نظر مردم انجام شد، آنچه اساس جمهوریت نظام است مراجعه به آرای عمومی در امور مهم اداره کشور است.
وی یادآور شد: در انتخابات پیش رور مشارکت مردم به عنوان عنصر تعیین کننده ادامه برنامه های کشور و سرنوشت خود چه در اداره شهر و روستا و چه در برگزیدن رئیس قوه مجریه بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: همانطور که در گذشته مردم با حضور در انتخابات نشان دادند که آینده و پیشرفت کشور برایشان اهمیت دارد قطعا در این انتخابات هم پرشورتر از همیشه شرکت خواهند کرد.