مقایسه آرای «آخوندی» در ۳ بار رأی اعتماد گرفتن از مجلس؛

مقایسه آرای «آخوندی» در ۳ بار رأی اعتماد گرفتن از مجلس؛

به گزارش خبر شرق، عباس آخوندی وزیر راه دولت یازدهم برای دومین بار در طول دوره وزارتش رودر روی نمایندگان قرار گرفت تا از خود در مقابل طرح استیضاحی که مطرح شده بود دفاع کند. او که به عنوان وزیر راه دولت روحانی توانسته بود از مجلس نهم ۱۵۹ رای موافق بگیرد. بعد از دو سال از حضورش در کابینه با استیضاح روبرو شد. استیضاحی که او را از کابینه جدا نکرد.

سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴ بود که در مجلس نهم شورای اسلامی طرح استیضاح مطرح شد که با رای منفی نمایندگان، آخوندی در سمتش ابقاء شد. استیضاحی که از سوی فراکسیون اقلیت مجلس نهم دنبال شده بود.

نمایندگان مجلس دهم اما در عمر چندماهه خود دست به کار شدند و اینبار آنها هم آخوندی را هدف اولین طرح استیضاح خود قرار دادند. استیضاحی که تنها ۳۱ نماینده پای آن امضا زده بودند ولی در نهایت آخوندی با ۱۷۶ رأی مخالف به استیضاح در سمتش ابقا شد. رایی بالاتر از رای روز رای اعتماد. این درحالیست که تنها ۷۴ نماینده موافق استیضاح اقای وزیر بودند یعنی دو نفر بیشتر از تعداد موافقان استیضاحش در مجلس نهم.

در جدل زیر آرای وزیر راه در جلسه رای اعتماد و دو جلسه استیضاح به تفکیک آمده است.

رای اعتماد در سال ۹۲ رای موافق رای مخالف رای ممتنع حضور یا ابقا در سمت وزارت
۱۵۹ ۱۰۷ ۱۸ آری
استیضاح در سال ۹۴ ۷۲ ۱۷۵ ۵ آری
استیضاح در سال ۹۵ ۷۴ ۱۷۶ ۵ آری

گفتنی است در جلسه رای اعتماد آرای موافق به معنای حضور کاندیدا در سمت ریاست یک وزارتخانه است. اما در جلسات استیضاح آرای موافق به معنای عدم موافقت با ادامه حضور وزیر در یک وزارتخانه است.