معلمان عشایری خراسان جنوبی در الگوهای برتر تدریس خوش درخشیدند

معلمان عشایری خراسان جنوبی در الگوهای برتر تدریس خوش درخشیدند

درخشش معلمان عشایری خراسان جنوبی در الگوهای برتر تدریس در استان خراسان جنوبی

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق  معلم مدارس عشایری خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه های برترجشنواره الگوهای برتر تدریس مبتنی بر (IT) کشور شدند.آقایان علیرضا جعفری بجد در دوره متوسطه اول از شهرستان نهبندان و عبدالقدوس احمدی دستگرد در دوره متوسطه دوم از شهرستان درمیان موفق به کسب رتبه نخست جشنواره الگوهای برتر تدریس مدارس عشایری کشور شدند. همچنین آقای محمد جاجنگی و خانم ندا حاجی زاده تنها هر دو از شهرستان درمیان موفق به کسب رتبه سوم این جشنواره در دوره ابتدایی شدند.