معرفی رقم برتر ارزن درشهرستان طبس

معرفی رقم برتر ارزن درشهرستان طبس

مهندس بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگاران گفت:

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق مهندس بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگاران گفت: مزرعه تحقیقی مقایسه عملکرد ارقام ارزن دم روباهی برای سال دوم در شهرستان طبس اجرا می گردد
وی عنوان کرد: این مزرعه در سال ۹۵ با کاشت رقم باستان، لاین KFM5 و رقم محلی ارزن دم روباهی ( گاورس) در روستای محمدآباد اجرا گردید که بسیار مورد توجه بهره برداران قرار گرفت.
بخشایی گفت: هدف از اجرای این طرح که توسط اداره ترویج و تولیدات گیاهی این معاونت و باهمکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی اجرا می شود، معرفی رقم سازگارتر و دارای عملکرد بالاتر نسبت به توده های محلی شهرستان می باشد.
وی افزود: در سال ۹۵ رقم باستان دارای عملکرد ۳۳۵۷ کیلو گرم در هکتار و لاین KFM5 دارای عملکرد ۳۲۰۲ کیلو گرم در هکتار و توده محلی دارای عملکرد ۲۷۲۷ کیلو گرم در هکتار بوده که در مقایسه با توده های محلی رقم باستان ۲۳ درصد افزایش عملکرد داشته است و در صورتی که عملکرد های سال گذشته امسال نیز تکرار گردد می توان رقم باستان را به عنوان جایگزین ارقام محلی که درمنطقه کشت وکار میگردد در راستای توسعه این محصول و تولید بیشتر به کشاورزان معرفی نمود.