معاون دبیر شورای‌عالی امنیت ملی: تروریست‌های حادثه امروز ایرانی بودند؛

معاون دبیر شورای‌عالی امنیت ملی: تروریست‌های حادثه امروز ایرانی بودند؛

سیف اللهی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تروریست ها افرادی بودند که از برخی از مناطق ایران بودند
 گزیده سخنان معاون شورای عالی امنیت ملی در شبکه خبر در زیر می آید:
این افراد از مناطق مختلف ایران به داعش پیوسته بودند و هدف اصلی مهاجمان به مجلس ، صحن علنی و نمایندگان مجلس بوده است.
 در مدت چند ساله ای که فتنه داعش شکل گرفته ، سربازان گمنام و سیستم های اطلاعاتی ما توانستند ۵۸ تیم تروریستی را در کشور، قبل از هر گونه اقدامی دستگیر کنند.