معاون استاندار خواستار تقویت  نقش نظارتی دستگاه های اجرایی شد؛

معاون استاندار خواستار تقویت نقش نظارتی دستگاه های اجرایی شد؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق،  بی بی عصمت سرفرازی که ظهر امروز در کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت سخن می گفت، افزود: در واگذاری خدمات دستگاه های دولتی به بخش خصوصی به ویژه از طریق دفاتر پیشخوان، ضروری است دستگاه های اجرایی نقش و مسئولیت نظارتی خود را تقویت کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید با برنامه ریزی صحیح نگاه ها را نسبت به نقش دولت در ارائه خدمات تغییر دهیم تصریح کرد: برای بهبود روند اجرایی امور باید ابتدا باور کنیم دولت نقش هدایت و سکانداری را بر عهده دارد تا در ادامه بتوانیم به اثربخشی بیشتر بخش خصوصی در ارائه خدمت به مردم کمک کنیم.
وی با بیان اینکه بسیاری از خدمات دولتی را می توانیم با بررسی کارشناسی به دفاتر پیشخوان واگذار کنیم گفت: بسیاری از خدماتی که منع قانونی ندارند و جزء امور راهبردی دستگاه ها نیز نیستند قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشند.
رئیس کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت، بر لزوم آماده کردن بستر برای توان افزایی بخش خصوصی توسط دستگاه های دولتی تاکید و اظهار کرد: باید اعتماد به مردم و گسترش زمینه مشارکت بخش خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی، مد نظر مدیران بخش های مختلف دولتی قرار گیرد.
همچنین سرفرازی در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم توسعه واگذاری خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان تصریح کرد: در روند تصمیم گیری ها، شرایط حاکم بر استان و میزان درآمد دفاتر پیشخوان مد نظر قرار گیرد.
بر پایه این گزارش در سی امین جلسه کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت که ظهر دوشنبه ۲۴ مهرماه به ریاست بی بی عصمت سرفرازی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان جنوبی، برگزار شد، توسعه واگذاری خدمات برخی دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.