مصرف يك ميليارد مترمکعب گاز طبیعی از ابتدای سال جاری تاکنون در خراسان جنوبی مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی:

مصرف يك ميليارد مترمکعب گاز طبیعی از ابتدای سال جاری تاکنون در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار خبر شرق، فرشید دشتی  مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان مصرف شده است.

 وی افزود: از این میزان بخش نیروگاهی با مصرف حدود ۷۰۰ ميليون متر مکعب گاز طبیعی؛ ۷۰ درصد مصرف و بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

 مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین بخش های خانگی ، تجاری و عمومی با مصرف نزدیک به ۱۷۰میلیون مترمکعب ، ۱۷ درصد میزان مصرف گاز را در ۹ ماهه نخست امسال به خود اختصاص داده اند.

 دشتی بیان کرد: در بخش های صنعتی ، سیمان و حمل و نقل نیز در مجموع ۱۳ درصد گاز طبیعی در استان مصرف شده است.

 وی با اشاره به اینکه درحال حاضر۱۹شهر و۱۷۰روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار است، گفت: در حال حاضر بيش از ۹۰ درصد خانوار شهری و ۳۱ درصد خانوار روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند.