مشارکت ۲۵۰دانش آموز پایه چهارمی در طرح محیط یار مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی خبر داد:

مشارکت ۲۵۰دانش آموز پایه چهارمی در طرح محیط یار

به گزارش خبرشرق ،عباس لامعی با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح در راستای ترویج فرهنگ زیست محیطی در بین دانش آموزان ۵ دبستان شهرستان بیرجند اجرا شد.

وی، آموزش و اطلاع رسانی مسائل زیست محیطی به دانش اموزان،جلب مشاركت دانش اموزان به عنوان آینده سازان كشور جهت كنترل و كاهش بعضی از معضلات زیست محیطی را مهم ترین اهداف برگزاری طرح محیط یار دانست.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، استفاده از توان فزاینده جامعه دانش اموزی در جهت انتقال پیامهای زیست محیطی به درون خانه و خانواده و فرهنگ سازی به منظور تغییر الگوی صحیح مصرف در مدرسه و خانه را از دیگر اهداف طرح مذکور دانست .

لامعی اضافه کرد: بهمنظوراجرای موفق طرح كارگاه های آموزشی و تخصصی ویژه محیط یاران، دوره آموزشی ضمن خدمت ویژه مربیان سازمان دانش آموزی،همایش محیط یاران و نمایشگاه با موفقیت برگزار شد،كه درارتقاء سطح دانش  و نگرش زیست محیطی دانش آموزان نقش مهمی دارد.