مرمت خانه تاریخی فروتنی بیرجند آغاز شد

مرمت خانه تاریخی فروتنی بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرشرق ،علیرضا نصرآبادی، مسئول میراث فرهنگی شهرستان بیرجند گفت: مرمت این خانه تاریخی شامل استحکام بخشی بنا و اجرای گچ کاری، اجرای مجدد آجرفرش و اصلاح کنده کاری های صورت گرفته، اجرای سرویس بهداشتی و لوله گشی گاز است.

علیرضا نصرآبادی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته، با اتمام عملیات مرمت، این بنای تاریخی آماده واگذاری به بخش خصوصی برای احیای آن به عنوان موزه فسیل خواهد بود.

 مسئول میراث فرهنگی شهرستان بیرجند گفت: خانه تاریخی فروتنی در محدوده بافت تاریخی شهر بیرجند جزو آثار با ارزش دوره قاجاریه است.

این خانه تاریخی درسال ۱۳۸۰ با شماره ۵۰۵۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.