مردم نگران تامین میوه شب عید نباشند؛

مردم نگران تامین میوه شب عید نباشند؛

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان،  مهندس هاشم ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی و دبیر کمیسیون تنظیم بازار استان گفت: با اقدامات به موقع، خرید و ذخیره سازی میوه تنظیم بازار در حد کفاف انجام شده و هم­اکنون میوه مربوطه شامل سیب درختی (رقم سمیرم و دماوند) و پرتقال (رقم والنسیا جنوب) برای مصرف­کننده از قرار کیلویی ۳۹۰۰۰ ریال در سردخانه استان موجود است. شایان ذکر است توزیع میوه تنظیم بازار بین شهرستان­ها بر اساس شاخص جمعیتی انجام گرفته تا توزیع در سطح کل استان متعادل و منطقی باشد.

وی افزود هر چند بر اساس تجربیات سنوات گذشته ، این میزان میوه پاسخگوی نیاز مردم استان خواهد بود ولی به جهت افزایش ضریب اطمینان، مقداری پرتقال وارداتی نیز خریداری شده که در حال حمل به استان می­باشد که متعاقبا توزیع خواهد گردید.

بر این اساس از روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ توزیع میوه بین عوامل و از روز جمعه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۵ توزیع بین مردم سطح استان انجام گرفت. همچنین طبق تقویم زمانی مصوب کمیته راهبری تنظیم بازار میوه استان، توزیع میوه در دو مقطع زمانی الف- روزهای ۲۷ لغایت ۳۰ اسفند ب- از روز ۳/۱/۱۳۹۶ لغایت روزهای بعد انجام خواهد گرفت. برای توزیع میوه نیز عوامل مربوطه بر اساس تجربیات سنوات گذشته، در نظر گرفتن فواصل، محل­های استقرار جمعیتی و … توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و با کمک صنف مربوطه و با نصب بنر در سر درب مغازه­ها تعیین گردیده اند.

قیمت هر کیلوگرم میوه تنظیم بازار اعم از پرتقال و سیب درختی با مشخصات فوق الاشاره در سطح کل استان و برای مصرف کننده مبلغ ۳۹۰۰۰ ریال می باشد. شایان ذکر آنکه توزیع میوه تنظیم بازار بین شهرستان­ها بر اساس شاخص جمعیتی انجام گرفته تا توزیع در سطح کل استان متعادل و منطقی باشد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن تشکر از اعضای کمیته راهبری میوه استان و عوامل دست اندرکار گفت: مقرر گردیده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با کمک اتحادیه و صنف مربوطه و سایر ادارات ذیربط نظارت لازم بر نحوه توزیع و رعایت قیمتها از سوی عوامل توزیع را بنماید و با متخلفین طبق ضوابط قانونی برخورد لازم انجام خواهد گرفت.