مراسم دعا عرفه در مصلی ابوالفضلی و هیت محبان و مهدیه شهرستان بیرجند برگزار شد .

مراسم دعا عرفه در مصلی ابوالفضلی و هیت محبان و مهدیه شهرستان بیرجند برگزار شد .

مراسم دعا عرفه در مصلی ابوالفضلی و هیت محبان و مهدیه شهرستان بیرجند برگزار شد .

عکاس پایگاه خبری تحلیلی اخبار شرق ایران:امیرعلی قسط چی