مراسم تکریم و  معارفه رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح استان خراسان جنوبی

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح استان خراسان جنوبی

مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح استان خراسان جنوبی

خبرنگار پايگاه خبري تحليلي خبر شرق :امير علي قسط چي