مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان خراسان جنوبی منصوب شد

مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان خراسان جنوبی منصوب شد

در حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان خراسان جنوبی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق ، منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند را به عنوان مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان خراسان جنوبی منصوب کرد.

در حکم صادره از سویوزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به خامسان آمده است: پیرو تفاهم‌نامه منعقد بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور به موجب این حکم به مدت دو سال به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان خراسان جنوبی منصوب می‌شوید.

تشکیل کارگروه‌های علمی براساس اولویت مسایل استانی، تهیه گزارش‌های مسأله شناسانه و سیاست محور درباره مسایل توسعه پایدار در سطح استان، شناسایی و شبکه سازی نخبگان و متخصصان استانی براساس کارگروه‌های استانی و ملی و تعامل با دستگاه‌های ذی نفع و ذیربط طرف تفاهم از جمله مأموریت‌های واحدهای استانی شبکه ملی جامعه و دانشگاه است.

انتهای پیام/