لغو پروانه فعالیت ۶ شرکت تبلیغاتی در استان؛

لغو پروانه فعالیت ۶ شرکت تبلیغاتی در استان؛

به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ مرتضی موسوی افزود: شرکت های تبلیغاتی که از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پروانه فعالیت دارند از نظر پلیس معتبر خواهند بود.
در این گزارش به تعداد شرکت های تبلیغاتی در استان اشاره ای نشده است.