قدیمی ترین تصویر از ضریح امام رضا(ع)؛

قدیمی ترین تصویر از ضریح امام رضا(ع)؛