فضای روستاها برای تبلیغات انتخابات آرام و عادلانه باشد؛

فضای روستاها برای تبلیغات انتخابات آرام و عادلانه باشد؛

علی ناصری روز پنجشنبه در جلسه گردهمایی دهیاران بخش مرکزی بیرجند افزود: هواداران داوطلبان طبق قانون تبلیغات خود را انجام دهند، دهیاران هم تا جایی که ممکن است فضای تبلیغات را فراهم کنند تا مردم احساس کنند حضورشان در انتخابات مهم و تاثیرگذار است.
وی تصریح کرد: ما به عنوان مجری انتخابات امین رای مردم هستیم و به فرموده مقام معظم رهبری رای مردم حق الناس است و ما وظیفه صیانت از آن داریم.
وی تاکید کرد: داوطلبان شوراها اسلامی در روستاها تبلیغات منفی علیه یکدیگر نکنند و فقط برنامه های خود را ارائه کنند.
وی اضافه کرد: به اندازه کافی پیش بینی تعرفه انتخابات شده، انتخابات شورای شهر الکترونیکی و در روستاها همچنان دستی انجام می شود.
فرماندار بیرجند در ادامه بیان کرد: داوطلبان در حیطه وظایف و اختیارات شوراها به مردم وعده دهند تا توقع در افراد ایجاد نشود، ممکن است خیلی از وعده ها در حیطه اختیار شورا نباشد.
ناصری گفت: اگر شورا وظیفه خود را به درستی نشناسد و حدود اختیارات خود را نشناسد ممکن است مصوباتی تصویب شود که قابل اجرا نباشد و برای دهیاری هم مشکل ایجاد می کند.
وی افزود: طبق قانون، کارکنان دولت در ساعت اداری حق فعالیت انتخاباتی ندارند اما در خارج وقت اداری و بدون اشاره به جایگاه اداری خود می توانند فعالیت کنند.
بخش مرکزی بیرجند ۳۸۲ روستا دارد که از این تعداد ۱۴۱ روستا داری دهیاری است.