فرهیخته ای از خراسان جنوبی عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شد.             

فرهیخته ای از خراسان جنوبی عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شد.             

لازم به توضیح است که قبل از این ، مهندس احسان مهرآرا ، رئیس پیشین سازمان نصر استان خراسان جنوبی ، عضو اصلی شورای مرکزی نصر کشور بود که با به پایان رسیدن دوره ششم شورای مرکزی و برگزاری انتخابات دوره هفتم، دکتر حسینی جایگزین مهندس مهرآرا در شورای مرکزی گردید.

دکتر سید علیرضا حسینی از کارآفرینان حوزه تجارت الکترونیک و بنیانگذار استارت آپ های موفق متعددی می باشد که سابقه مشاور معاون وزیر صمت را نیز در کارنامه خود دارد.

سازمان نظام صنفی رایانه ای (نصر) با بیش از ۲۰ هزار عضو به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد (سمن) در کشور بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به عنوان مسئول نظم بخشی به فعالیت های تجاری در حوزه انفورماتیک از سال ۱۳۸۴ در ایران رسما تاسیس شده است و هر سه سال با برگزاری انتخابات در سطح استان ها هیئت مدیره استانی تشکیل و در سطح استان ها فعالیت میکند و بعد از تشکیل هیئت مدیره های استانی در سطح کشور ، شورای مرکزی ۲۳ نفره سازمان نصر کشور از بین ۳۷۱ نفر اعضای هیئت مدیره نظام های استانی با برگزاری انتخابات برای یک دوره سه ساله برگزیده میشوند.