فرماندار خوسف خواستار برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای نانواهای این شهر شد؛

فرماندار خوسف خواستار برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای نانواهای این شهر شد؛

به گزارش پنجشنبه شب روابط عمومی فرمانداری خوسف، محمد شفیعی در جلسه شورای آرد و نان شهرستان افزود: کیفیت آرد موضوع بسیار مهمی است، باید بیش از پیش به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: با توجه به لزوم افزایش کیفیت نان و افزایش رقابت در بین نانواییها، مجوز ۲ نانوایی آزاد پز با اولویت نانوایی های دارای آرد یارانه ای در دستور اداره صنعت و معدن شهرستان قرار گیرد.
شفیعی با تاکید به تعیین زمانی مشخص برای نانوایی هایی که مجوز آنها صادر شد و در حال حاضر غیر فعال هستند، افزود: در صورت راه اندازی نشدن نسبت به لغو مجوز اقدام خواهد شد.
وی اظهار کرد: برای رسیدگی به وضعیت آرد و نان ضروری است گزارش ۱۵ روزه کیفیت نان به فرمانداری و بخشداری ها ارایه شود.
فرماندار خوسف خواستار اعلام اسامی مکمل ها و بهبود دهنده های مجاز به تمام نانوایی ها شد و افزود: دمای هوا رو به افزایش است، برای جلوگیری از شیوع بیماری ها، بازرسی و نظارت کیفی و بهداشتی فعالتری از همه نانوایی ها انجام شود.
وی همچنین به لزوم اعطای مجوز نانوایی در روستاهایی که توسط بخش خصوصی نانوایی در آن دایر نیست به دهیاری ها خبر داد و اظهار کرد: با توجه به اینکه دهیاری ها نهاد عمومی غیر دولتی هستند و با توجه به شرح وظایف و اختیار آنها نظارت بیشتری بر عملکرد نانوایی ها در این روستاها وجود خواهد داشت.
شفیعی با برشمردن فواید راه اندازی بازارچه روز شهرداری در خوسف گفت: در صورت همکاری شورای شهر اعتبار لازم به شهرداری ابلاغ خواهد شد.
فرماندار خوسف در ادامه با تسلیت شهادت تعدادی از مردم در ۲حادثه تروریستی روز چهارشنبه ، ۱۷خرداد در صحن حضرت امام(ره) و ساختمان اداری مجلس شورای اسلامی در تهران افزود: اینگونه کارهای زشت به فرموده مقام معظم رهبری ترقه بازی است، نمی تواند تفرقه ای در بین آحاد مردم به وجود آورد و باعث افزایش وحدت مردم خواهد شد.
در شهرستان خوسف با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت ماهانه ۲۷۰تن آرد در ۲۴ نانوایی که ۱۳ مورد شهری و بقیه در روستاها فعالیت دارد، تبدیل به انواع نان و مصرف می شود.