فراخوان نخستین جشنواره ملی کتاب خراسان جنوبی منتشر شد

فراخوان نخستین جشنواره ملی کتاب خراسان جنوبی منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق،اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی در اطلاعیه ای فراخوان نخستین جشنواره ملی کتاب استان را منتشر کرد.

در این فراخوان آمده است:

اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی در نظر دارد با هدف گسترش تولید و نشر کتاب‌های ارزشمند و پاسداشت تلاش نویسندگان و مؤلفان در سراسر کشور، سه‌شنبه سی‌اُم آبان ١٣٩٦ در سالن علامه فرزان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی نخستین جشنواره ملی کتاب خراسان‌جنوبی را برگزار کند.

محورها و موضوع‌های جشنواره:

ادبیات، آداب و رسوم، میراث فرهنگی، هنری و صنایع‌دستی، ایثار و شهادت، مقاومت و پایداری، بررسی فرصت‌های شغلی، تولید و توسعه اقتصادی و فرهنگی استان خراسان‌جنوبی که در سراسر کشور چاپ و منتشر شده باشند.

بخش ویژه:

تمامی کتاب‌های مؤلفان استانی (تأیف، ترجمه) با موضوع‌های مختلف که توسط ناشران استانی برای نوبت اول در سال‌های ٩٥ و ٩٦ چاپ و منتشر شده باشند.

ضوابط و شرایط جشنواره:

١ـ از هر اثر، حداقل سه‌نسخه به دبیرخانه ارسال شود.
٢ـ آثار ارسالی باید در بازه زمانی بین سال‌های ١٣٩٤، ١٣٩٥ و ١٣٩٦ چاپ و منتشر شده باشد.
٣ـ آثاری که چاپ نخست آن‌ها مربوط به سال‌های پیش از سال ٩٤ باشد و در محدوده زمانی ١٣٩٤ تا ١٣٩٦ تجدیدچاپ شده باشند، مجوز شرکت در جشنواره را خواهد داشت. بدیهی است اولویت پذیرش با آثاری خواهد بود که در سال‌های ١٣٩٤ تا ١٣٩٦ برای نخستین‌بار چاپ شده باشند.
٤ـ آثار ارسال شده به دبیرخانه به هیچ وجه عودت نمی‌شود.
٥ـ به آثاری که با محورها و موضوع‌های فراخوان همخوانی نداشته باشند ترتیب‌اثر داده نخواهد شد و دبیرخانه جشنواره تعهدی در قبال عودت و ارسال آثار نخواهد داشت.
٦ـ مؤلفان و نویسندگان خارج از کشور می‌توانند در جشنواره شرکت کنند اما دبیرخانه هیچگونه تعهدی درخصوص تأمین هزینه رفت و … شرکت‌کنندگان خارج از کشور را نخواهد داشت.
٧- برای هر اثر ارسال تصویر کارت ملی، شناسنامه و یک قطعه عکس از مؤلف ضروری است.

برگزیدگان و جوایز جشنواره:

– نفر اول لوح سپاس، تندیس جشنواره به همراه سه‌ سکه کامل بهار آزادی
– لوح سپاس جشنواره به همراه دو سکه کامل بهار آزادی
– نفر سوم لوح سپاس جشنواره به همراه یک سکه کامل بهار آزادی
– همچنین در بخش ویژه به برترین اثر لوح سپاس، تندیس جشنواره به همراه مبلغ ١٠ میلیون ریال

مهلت ارسال آثار: 

آخرین مهلت دریافت آثار تا پایان وقت اداری روز دوشنبه دهم مهرماه ١٣٩٦ است.

به آثاری که بعد از تاریخ مذکور دریافت شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد

نشانی دبیرخانه: 

خراسان‌جنوبی، بیرجند، خیابان شهید محلاتی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی. تلفن: ٥-٩٣-٣٢٣٢٣٣-٠٥٦ داخلی: ٢٢٩، پُست الکترونیکی: khj@farhangi.gov.