غفلت ازپدافند غیر عامل امنیت را به خطر می اندازد

غفلت ازپدافند غیر عامل امنیت را به خطر می اندازد

مشیرالحق عابدی، صبح امروز در صبحگاه دانش آموزی پدافند غیر عامل که در دبیرستان نرجسیه بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: پدافند غیر عامل باید فرهنگ سازی شده و مردم محور باشد.

وی، با بیان این که پدافند غیر عامل را  مصون سازی زیر ساخت ها اعم از آب، انرژی، نیروی انسانی و امنیت دانست و افزود: لازمه ارتقای پدافند غیر عامل در خراسان جنوبی، برنامه ریزی صحیح و پیشگیری است.

عابدی با اشاره به برنامه های متنوع انجام شده در آموزش و پرورش خراسان جنوبی با موضوع پدافند غیر عامل و آموزش دانش آموزان استان، تصریح کرد: هر چه شالوده نظام  تعلیم و تربیت قوی تر باشد، آسیب های اجتماعی کاهش یافته و امنیت پایدار محقق می شود.

مدیر کل کمیته پدافند غیر عامل خراسان جنوبی خطاب به دانش آموزان حاضر در مراسم اضافه کرد: هر چه اطلاعات شما در حوزه پدافند غیر عامل بیشتر باشد زیر ساخت های استان قوی تر و مستحکم تر می شود.