عملیات گازرسانی به ۲ شهر و ۴۵ روستا از توابع شهرستان درمیان در دست اجرا است مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی :

عملیات گازرسانی به ۲ شهر و ۴۵ روستا از توابع شهرستان درمیان در دست اجرا است

به گزارش خبر شرق ، فرشید دشتی، مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عملیات گازرسانی به دو شهر گزیک ، طبس مسینا و ۴۵ روستا از توابع شهرستان در میان با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی افزود: این پروژه ها شامل اجرای ۱۵ کیلومتر خط انتقال گاز ، ۴۶۷ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز، احداث و نصب ۱ ایستگاه تقلیل فشار گاز برون شهری ، احداث و نصب ۱۰ ایستگاه تقلیل فشار گاز درون شهری ، احداث و نصب ۴ ایستگاه حفاظت کاتدیک و  نصب ۶۳۰۰ علمک گاز می باشد.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به این که عملیات اجرایی گاز رسانی به شهرها و روستاهای مذکور با پیشرفت مناسبی در حال انجام است، تصریح کرد : پیش بینی می شود تا پايان سال جاری دو شهر طبس مسينا و گزيک و همچنین تعدادی از روستاهای مذكور، از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.

دشتی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این پروژه بیش از ۷۰۰۰ خانوار از نعمت  گاز طبیعی برخوردار مي گردند.