عملیات اجرایی راه آهن بیرجند – کالشور در آینده نزدیک شروع می شود؛

عملیات اجرایی راه آهن بیرجند – کالشور در آینده نزدیک شروع می شود؛

به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، محمد فرهادی، با اشاره به موقعیت خاص منطقه ای و ژئوپلتیکی استان، افزود: خراسان جنوبی در منطقه ای قرار دارد که از گذشته های دور بخشی از جاده ابریشم بود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و مبادلات تجاری کشور داشته است.
وی خراسان جنوبی را راه ارتباطی کریدور شمال به جنوب و نیز مسیر ارتباطی شرق به غرب دانست و تصریح کرد: وجود فرودگاه بین المللی بیرجند از جمله پتانسیل های زیربنایی است که موجب شده تا بتوان در توسعه اقتصادی گام های مناسبی برداشت.
وی به وجود معادن غنی در این استان به عنوان یکی دیگر از ظرفیت های استان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از پتانسیل هایی که همواره موجب شده تا سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه در استان حضور پیدا کنند وجود معادن غنی و ظرفیت های خدادادی بوده که در این منطقه وجود دارد.
وی یکی از مهمترین راه های استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی استان را وجود ریل و اتصال استان به خطوط ریلی سراسری ذکر کرد.
فرهادی ادامه داد: از ابتدای تاسیس استان موضوع اتصال استان به راه آهن سراسری همواره به عنوان یک مطالبه مهم مردمی دغدغه مسئولان استان بوده و پیگیری های مناسبی تاکنون در این زمینه صورت گرفته است.
فرهادی ، نبود خط آهن در استان را از مهمترین موانع سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: در کنار این امر وجود محصولات راهبردی کشاورزی و نیز فرآوری این محصولات و رسیدن به بازارهای هدف فروش محصولات کشاورزی نیز مستلزم وجود زیرساخت های موجود در حوزه حمل و نقل ریلی است.
وی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل ریلی یکی از مهمترین سیاست های کاری دولت تدبیر و امید است ، افزود: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم اقدامات و پیگیری های بسیار مناسبی در این زمینه صورت گرفته به گونه ای که اعتبار پروژه راه آهن استان در سال ۹۴ با پیگیری هایی که صورت گرفت پایدار شد و ردیف اعتباری مستقلی نیز به خود اختصاص داد.
وی ادامه داد: در سال ۹۳ برابر پیگیری هایی که صورت گرفت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در خصوص انجام مطالعات اجرای راه آهن بیرجند – زاهدان و در نهایت اتصال به راه آهن سراسری بافق – مشهد اختصاص و تامین اعتبار شد که انجام مطالعات این طرح نیز در اولویت کاری شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای راه آهن سراسری کشور قرار گرفت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، خاطر نشان ساخت: مطالعات این پروژه از دو محور شامل ۲۲ کیلومتر از سمت بیرجند و نیز ۵۱ کیلومتر شامل محور کال شور – گناباد انجام شد و قطعه ۵۱ کیلومتر نیز آماده برگزاری مناقصه است.
فرهادی، با بیان اینکه این پروژه در سال ۹۵ نیز دارای ۸۸ میلیارد ریال اعتبار بود، افزود: با پیگیری هایی که از سوی استاندار خراسان جنوبی صورت گرفت کسری اعتبار این پروژه در سال های ۹۳ و ۹۴ نیز تامین شد، لازم است به عنوان یک شهروند خراسان جنوبی از تلاش های خستگی ناپذیر و خالصانه استاندار محترم در اجرای این پروژه تشکر کنم.
وی ادامه داد: با اجرای ۲۷۰ کیلومتر خط راه آهن بیرجند – کالشور خراسان جنوبی به شبکه راه آهن سراسری متصل خواهد شد و آرزوی به حق و دیرینه مردم استان محقق می شود که این امر نشان دهنده عزم و توجه جدی دولت به استان و استان های کم برخورداری همچون خراسان جنوبی است.
وی یادآورشد: یکی از مواردی که در سفر ابتدای سال دکتر روحانی به استان مطرح شد استفاده از اعتبار صندوق ذخیره ارزی در صورت اجرای پروژه بود که با اجرایی شدن آن این امر نیز شکل اجرایی و عملیاتی به خود خواهد گرفت.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، یادآور شد:اعتبار مورد نیاز از سوی مشاور برای اجرای طرح در فاز ۵۱ کیلومتر محور ارتباطی کالشور – گناباد، ۵۴۶ میلیارد ریال برآورد شده است .
فرهادی افزود: برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای محور بیرجند به طول ۲۲ کیلومتر نیز ۴۱۰ میلیارد ریال است.