عباس جدیدی خطاب به روحانی: شما رای مردم را قاپیدید/ مناظره‌ها تشویش اذهان عمومی بود؛

عباس جدیدی خطاب به روحانی: شما رای مردم را قاپیدید/ مناظره‌ها تشویش اذهان عمومی بود؛

عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر در سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران تذکر پیش از دستور خود را به موضوعاتی سیاسی اختصاص داد.
عباس جدیدی با اشاره به اینکه روحانی و قالیباف سرمایه های نظام هستند و باید حفظ شوند؛ اظهار داشت: «رفاقت؛ سرباز و فرمانده بودن خیابان یک طرفه نیست. مناظره ریاست جمهوری نه تدوین برنامه ها بود نه ارائه گزارش عملکرد دقیق و واقعی برای مردم. ته آن هم معلوم نشد که چه کسی راست می گوید چه کسی دروغ.»
او تاکید کرد: «مناظره ها چیزی جز تشویش اذهان عمومی به وجود نیاورد. در این مناظرات دریایی از اتهامات به هم زدند و تمام شد. رئیس جمهور هم پشت تریبون می گوید شور و شعف انتخابات تمام شده و همه باید به سمت آبادانی و اداره کشور برویم. این حرف به چه معنا است؟‌ آقای روحانی رای را از مردم قاپید به همین راحتی! اسم این کار حق الناس نبود؟»
جدیدی تاکید کرد: «شما به راحتی جلوی مردم ایران می گویید اگر مردانگی من نبود؛ اگر من از آن پرونده در شورای امنیت چشم پوشی نمی کردم شما اینجا نبودید. چه جنایت و تخلفی انجام شده که آقای قالیباف اینجا نبود؟ پس کجا بود؟ پشت میله های زندان؟»
جدیدی در ادامه سخنانش با اشاره به فیش های نجومی گفت: «آقای قالیباف انگ دو هزار میلیارد تومان بذل و بخشش از بیت المال به شما خورده اما شما از دادن یک گزارش جلوی مردم ابا می کنید. گزارش تشکری هاشمی برای استخدام ۷۰ نفر واجب تر از گزارش املاک نجومی بود؟»
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: «اینجا دادگاه نیست که بخواهیم درباره مناظره های ریاست جمهوری حرف بزنیم. مردم بینش دارند و قضاوت می کنند این کار ما نیست که به مناظرات بپردازیم.»
چمران با اشاره به ماده ۷۱ تاکید کرد: «وظیفه شما بررسی مناظرات رئیس جمهور نیست. اگر در این ماده قانونی اشاره ای به این موضوع بود به ما هم نشان دهید. شما وقت صحن را گرفتید و این شایسته نیست. همه مردم در کوچه مردم و بازار می توانند در این باره صحبت کنند.»
در حالی که بلندگوی جدیدی خاموش شده بود او از روی صندلی اش بلند شد و با صدای بلند گفت: «پس چرا این موضوعات را پشت عکس های سلفی من قایم می کنند؟»
رئیس شورای اسلامی شهر تهران از جدیدی خواست وقت شورا را به مسائلی که به صحن شورا ارتباط ندارد اختصاص ندهد و درددل یا نظراتش را در رسانه های عمومی دنبال کند.
آخرین جمله جدیدی که با بلندگوی خاموش بیان شد این بود: «هر که خلاف کرده باید تاوان بدهد.»