ظرفیت بالای سد رزه برای تبدیل شدن به کانون اشتغال در شهرستان درمیان

ظرفیت بالای سد رزه برای تبدیل شدن به کانون اشتغال در شهرستان درمیان

به گزارش خبرنگار پايگاه تحليلي خبر
شرق ،روز گذشته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با همراهی مدیر ترویج استان ، مدیر آب وخاک و مدیر امور اراضی و مدیر زراعت استان به شهرستان درمیان سفر کرد.

‏‎وحید ضیائیان احمدی،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان، پیرامون این سفر در گفتگو با خبرنگار پايگاه تحليلي خبر شرق اظهار کرد: پیرو سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پهنه بندی تمامی سطوح کشور و همچنین اختصاص کارشناس مستقل به هر یک از این پهنه ها مهندس ولی پور(ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی) به مرکز شهرستان درمیان آمده و ضمن بازدید از پهنه های شهرستان با کارشناسان مسول پهنه ها دیدار  ومشکلات انها را بررسی کرد.

‏‎وی افزود: در ادامه بازدید از مناطق کاشت کلزای شهرستان  و پروژه های آب و خاک شهرستان بازدید و با پیمانکاران پروژه ها دیدار کرد.

‏‎مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان بیان کرد: در ادامه نیز به همراهی مدیر کل تعاون روستایی ومدیر کل منابع طبیعی از اراضی پایاب سد رزه بازدید  و با  هیئت مدیر شرکت ظفر پایاب دیدار و گفتگو داشت.

‏‎ضیائیان احمدی با اشاره به اراضی پایین دست سد رزه، عنوان کرد: تاکنون ۲۸ هکتار از اراضی پایین دست این سد به کشاورزان واگذار شده که در این اراضی نهال عناب و انار کشت شده است.

‏‎وی عنوان کرد: با توجه به اینکه تسطیح این اراضی، خاکبرداری ، اصلاح خاک و اجرای روشهای نوین آبیاری توسط جهادکشاورزی انجام می شود، خاک برخی از مناطق این اراضی مرغوب نیست که اصلاح خاک اراضی توسط جهاد کشاورزی در حال انجام است.

‏‎مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: برای انتقال آب به این اراضی ۲۲٫۵ کیلومتر خط انتقال آب توسط آب منطقه ای خراسان جنوبی انجام شده است.

‏‎ضیائیان احمدی اظهار کرد: شرکت تعاونی سد رزه شهرستان با سرمایه ۹۷۷ میلیون ریال در حال حاضر ۱۳۷ نفر عضو دارد که سهامداران شرکت فعالیت مناسب را نداشته از این جهت ترمیم اعضا و سهامداران در دست بررسی و اقدام است.

‏‎وی عنوان کرد: سد رزه از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است که با توسعه آن در آینده نزدیک به کانون اشتغال در این شهرستان مرزی تبدیل خواهد شد و تاکنون جهاد کشاورزی اقدامات خوبی در این اراضی انجام داده است.

‏‎مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت : در این بازدید مقرر شد افرا بسیجی روستاهای رزه و مورتیغ نیز در صورت تمایل عضو شرکت تعاونی سد رزه شوند.

‏‎ضیا ئیان احمدی یادآور شد: سد رزه به علت وجود آب، مواد غذایی و امنیت زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر بوده واین سد، بزرگترین سازه آبی خراسان جنوبی است که با ظرفیت آبگیری ۲۴ میلیون متر مکعب در ۶۰ کیلومتری شهر اسدیه مرکز شهرستان درمیان واقع شده است و هم اکنون هشت میلیون متر مکعب آب دارد.